Daily Archives: 29/08/2013

TĐCVQTP 53

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 53

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 45

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 45

Để tôi giải quyết và huỷ bỏ công việc. . .

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân 22

Chương 22

 

Trong lúc Kraken thay Ngu Dung tiến hành khảo nghiệm, bởi vì tình trạng thân thể đã tốt lên, Ngu Dung cũng đã  tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng trở mình, cảm giác phía dưới chỗ mình nằm có lót cái gì đó cứng cứng, không thoải mái chút nào, đó cũng không phải là thân thể bạch tuộc to lớn của ông nhà.

 

Continue reading

%d bloggers like this: