Daily Archives: 05/09/2013

TĐCVQTP 55

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 55

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân 24

Chương 24

 

Krakentos mang trân châu trở về thần điện, Poseidon giơ đinh ba lên triệu tập các nhóm thần kia trở lại chính điện, không ai phát hiện ra việc Triton trở về chậm hơn những người khác vài giây.

 

Nếu đã thông qua được khảo nghiệm, các vị thần bắt đầu tranh luận về vấn đề tiếp theo, thần vị. Sắp xếp một thần vị không phải là một chuyện đơn giản, thần vị cũng không phải là một chức vụ dùng để làm cảnh, mỗi danh hiệu của mỗi vị thần đều có quyền hạn và thần lực tương ứng. Giống như Krakentos, hắn là vị thần Tái sinh và Hủy diệt, cho nên sức mạnh của hắn vô cùng lớn, sau mỗi cuộc chiến, hắn càng trở nên mạnh hơn.

 

Continue reading

%d bloggers like this: