Daily Archives: 09/09/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 52

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 52

Phiên ngoại

【Anh em Hàn gia】

Continue reading

%d bloggers like this: