Daily Archives: 16/09/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 54 (4)

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 54 ④

Bị lọt hố và muốn hợp tác không. . .

Continue reading

%d bloggers like this: