Daily Archives: 03/10/2013

Thông báo 2/10

Tình hình là máy tính của Nấm đã bị hư (chưa hẹn ngày sửa), nên bắt đầu từ chương 76 của Thời Thượng Tiên Sinh sẽ chuyển giao cho Mika edit. 

Continue reading

%d bloggers like this: