Daily Archives: 09/10/2013

Nhất Thế Khuynh Tình – PN 4 (Toàn văn hoàn)

Tình hình là nhờ bạn leghin nhắc nhở nên bọn mình mới biết còn 1 PN nữa nên quyết định bắt tay vào làm luôn. Không biết ai còn nhớ truyện này không @_@ 

Nhất Thế Khuynh Tình

Yên Thị

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 4

Vô trách nhiệm với con cái

Continue reading

%d bloggers like this: