Monthly Archives: October 2013

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 3

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

3, Không lông không vảy

 

Continue reading

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 23 + 24

Đến giờ mới biết còn 2 chương, đến giờ mới biết anh Phương Kỳ là cong… Hết chương 22 cứ tưởng ảnh sẽ cưới chị Đào Tầm, không ngờ…

Chương 23

Cuối năm, quả nhiên nhận được bom đỏ của Phương Kỳ, có điều áo cưới trên thiệp mời trông có vẻ kì quặc.

Trầm Hàn mặc kệ việc Trần Xuyên vui sướng tổ chức tiệc chia tay thời độc thân mini chỉ có hai người với Phương Kỳ, hai tên đó uống rượu vào chắc chắn sẽ nói lung tung.

Trầm Hàn vẫn cảm thấy loại con gái như Đào Tầm không giống người sẽ chơi game, Phương Kỳ cầm chai rượu cười, “Tôi biết chứ, tôi vẫn phân biệt được ngữ điệu nói chuyện mà.”

Continue reading

TĐCVQTP 56

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 56

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 82

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 82

Cùng nhau về nhà và giúp anh một việc. . .

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 2

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

2. Nuôi nhốt

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 1

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

1. Khu rừng của ma thú

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 3

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 3

Người anh hùng

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 81

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 81

Thật hạnh phúc và quảng trường lúc nửa đêm. . .

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Cận Thị Nhãn

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ

(Cửu vĩ hồ quyển dưỡng nhật ký)

Tác giả: Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm (c1-36) + Bạch Hàn (c37) + Vũ (từ c38)

Beta: Mika

vse8

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 80

Công nhận trâu bò thiệt, mới đây mà chương 80 rùi ¯¯□¯¯, còn 18c nữa là hoàn chính văn, thêm 13c PN nữa là toàn văn hoàn, hi vọng sẽ hoàn sớm để có thể quay lại với hai tình yêu (1 cũ 1 mới ̄▽ ̄)  

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 80

Giám đốc và thú cưng vừa ngốc vừa đáng yêu. . .

Continue reading

%d bloggers like this: