Monthly Archives: November 2013

Đặc Chủng Dong Binh – 17

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 17

Chuyển biến xấu

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 101

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 101

Phiên ngoại 3 – Nhật kí quay phim (3)

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 16

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 16

Xuất viện

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 16

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 16

Hoạn nạn

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 100

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 100

Phiên ngoại 2 – Nhật kí quay phim (2)

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 15

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 15

Kế hoạch

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 99

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 99 – Phiên ngoại 1

Nhật kí quay phim (1)

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 15

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 15  

Chiến đấu kịch liệt

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 14

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 14

Tiếp sóng

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 15

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

o O o

15, Biết cưng chiều vợ mới là thú tốt

  Continue reading

%d bloggers like this: