Daily Archives: 02/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 87

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 87

Tôi sẽ giúp một tay và tên mặt sẹo biến thái. . .

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 12

Lâu lâu cho ẻm lên hóng tí ánh nắng mặt trời (_ _!) Ai đã quên nội dung c11 thì hãy nhấn vào đây

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 12

Đánh lén ban đêm

Continue reading

%d bloggers like this: