Daily Archives: 03/11/2013

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 8

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

8, Thất âm quả

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 6

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 6

Chuyện xưa

Continue reading

[CS&TT] Chap 3

0020 021 Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 7

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

7, Cửu vĩ hồ nho nhỏ

Continue reading

%d bloggers like this: