Daily Archives: 04/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 88

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 88

Bị nghe lén và nên nói hay không. . .

Continue reading

%d bloggers like this: