Daily Archives: 07/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 90

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 90

Thật sự yêu em và tin nhắn lúc nửa đêm. . .

Continue reading

[CS&TT] Chap 4

0030 Continue reading

TĐCVQTP 58

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 58

Continue reading

%d bloggers like this: