Daily Archives: 22/11/2013

Thế Giới Này Điên Rồi – 14

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 14

Tiếp sóng

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 15

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

o O o

15, Biết cưng chiều vợ mới là thú tốt

  Continue reading

%d bloggers like this: