Daily Archives: 23/11/2013

Đặc Chủng Dong Binh – 15

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 15  

Chiến đấu kịch liệt

Continue reading

%d bloggers like this: