Daily Archives: 26/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 100

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 100

Phiên ngoại 2 – Nhật kí quay phim (2)

Continue reading

%d bloggers like this: