Daily Archives: 02/12/2013

Đặc Chủng Dong Binh – 18

Đáng lẽ theo lịch thì hôm nay up Thời thượng nhưng mà editor bận đột xuất nên chắc mai mới có, up Dong binh trước :d

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 18

Tin người chết

Continue reading

%d bloggers like this: