Daily Archives: 08/12/2013

Đặc Chủng Dong Binh – 20

Chương này nhiều chú thích quá nên chú thích thẳng luôn trong post nha.

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 20

Dài lâu

Continue reading

%d bloggers like this: