Daily Archives: 14/12/2013

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 18

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

18, Huyết khế ước thú

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 21

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 21

Giả bộ ngủ

Continue reading

%d bloggers like this: