Daily Archives: 28/12/2013

Thế Giới Này Điên Rồi – 25

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 25
Tập kích ban đêm

Continue reading

%d bloggers like this: