Daily Archives: 17/01/2014

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 22

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

22, Nhị hoàng tử

  Continue reading

Thông báo sự tình

Chuyện là hôm nay có bạn editor của một nhà edit ngôn tình sang đây báo với bọn mình là, bây giờ bạn đó mới biết truyện ngôn tình mà bạn ấy đang edit với tên “Tôi là chủ nhân của em” là đạo văn truyện My Lord My God II trong nhà bọn mình (chuyển từ nam-nam sang nam-nữ, đổi tên các nhân vật và thêm bớt vài tình tiết), mong bọn mình cho bạn ấy được edit tiếp vì bạn ấy rất thích truyện đó. Thật ra thì đều là dân edit chui cả, truyện MLMG cũng đâu phải do bọn mình viết nên bọn mình làm gì có quyền cấm cản bạn ấy, nhưng vấn đề là ở chỗ này.  Continue reading

%d bloggers like this: