Daily Archives: 26/01/2014

Thông báo nghỉ

Dạo này bận quá, không có thời gian làm gì cả, 2 bộ DB và TG có thể phải dời đến thứ 3, thông báo một tiếng để mọi người khỏi chờ đợi, mọi người thông cảm…

%d bloggers like this: