Daily Archives: 07/02/2014

Sự cố

Bị cắt điện từ ngày 5 đến giờ, không làm ăn gì được, ngày 8 mới có điện nên ngày 9 mới quay lại được, thông báo cho các nàng một tiếng +_+

Mai mốt mấy cái thông báo nhoi nhoi này sẽ không up lên đây nữa, chiếm chỗ quá, chỉ up trên facebook thôi => http://facebook.com/amdacungbhc

Vậy nha, hẹn gặp ngày 9…….

%d bloggers like this: