Daily Archives: 26/02/2014

Happy Wedding!!!

Hé lô mọi người!

Thay mặt các thím thành viên trong nhóm, xin trân trọng báo tin, hôm nay 26/02/2014, Ảo Vũ của chúng ta đã lên đường về dinh *lau nước mắt hạnh phúc*

Continue reading

%d bloggers like this: