Daily Archives: 28/02/2014

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 25

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

25, Lãnh địa của tộc Côn Trùng

  Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 39

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 39

Đàn em

Continue reading

%d bloggers like this: