Daily Archives: 02/04/2014

Đặc Chủng Dong Binh – 41 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 41 (1)

Gần gũi

Continue reading

%d bloggers like this: