Daily Archives: 07/04/2014

Thế Giới Này Điên Rồi – 42 (1)

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 42 (1)

Bạn học

Continue reading

%d bloggers like this: