Daily Archives: 08/04/2014

Thế Giới Này Điên Rồi – 42 (2)

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 42 (2)

Continue reading

%d bloggers like this: