Daily Archives: 19/04/2014

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 27

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

27, Mang thai

  Continue reading

Tuyển editor…

Dạo này ai nấy cũng bận rộn, Vũ có bé bi, Nấm đi thực tập, Mika bận học, Na có việc làm thêm, cộng thêm vô vàn lý do trời ơi đất hỡi mà thời gian ít hẳn đi => tốc độ cũng giảm => mọi người phản ảnh quá nhiều(・⊝・∞)

Thể theo tình trạng hiện giờ, bọn mình quyết định tuyển thêm 1 editor mới cho 2 bộ Võng du chi Bát quái Ma giới và Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ. Tức là editor nào dự tuyển phải edit cả 2 bộ, còn ai beta thì sẽ phân công sau.  Continue reading

%d bloggers like this: