Monthly Archives: May 2014

Đặc Chủng Dong Binh – 45 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 45 (1)

Lộ tẩy

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 44

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 44

Quán bar

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 30

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

30, Eve thần bí

Continue reading

Thông báo nghỉ

Chuyện là… từ hôm nay cho đến thứ Ba tuần sau bận chút việc không online được, cho nên phải nghỉ tới bữa đó. Tối thứ Ba sẽ quay lại. Tạm biệt mọi người vài hôm nhá ( ̄^ ̄)

Nãy quên post cái spoil cho chương DB sau, giờ post đỡ bên đây vậy…  Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 43 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 43 (2)

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 43 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 43

Hình Thiên (1)

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 29

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

29, Lại xuất hiện thêm một người nữa

Continue reading

%d bloggers like this: