Monthly Archives: June 2014

[CS&KT] chap 5

0041

Continue reading

Kỷ niệm 3 năm

Ban nãy đang ngồi mới nhận được thông báo của WordPress kỷ niệm 3 năm ngày thành lập blog. Thật ra nếu nói 3 năm thì chỉ có Nấm và Vũ thui, chứ Na và Mika tính ra mới 2 năm à, nhưng 2 năm cũng đủ lâu rùi nhỉ, hơn 730 ngày đó chứ đâu có ít (❁´▽`❁)

chh

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 31

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

31, Mẹ của Lyga là ngực phẳng???

Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 48 (2)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 48 (2)

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 45 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 45 (2)

(giờ sẽ hiểu tại sao tên chương là Lộ tẩy)

Continue reading

%d bloggers like this: