Monthly Archives: July 2014

TĐCVQTP 70

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 70

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 3

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 3

Continue reading

Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân – Chương 3

Hú hú, ai còn nhớ truyện này hem TvT xin cho iêm động lực để lấp hố =))))

Xin lưu ý 1 lần nữa, câu thoại in nghiêng là Carol và Ryan dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau

NGÀN NĂM TƯƠNG PHÙNG

(Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân)

Mika

***

Chương 3

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 2

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 2

Continue reading

TĐCVQTP 69

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 69

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 1

Chân thành cám ơn bạn miakatama05 đã thông báo và share link raw :)

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 1

  Continue reading

TĐCVQTP 68

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 68

Continue reading

TĐCVQTP 67

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 67

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 33

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

33, Lưỡng tính

  Continue reading

TĐCVQTP 66

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 66

Continue reading

%d bloggers like this: