Daily Archives: 09/08/2014

Đặc Chủng Dong Binh – 47

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Mèo Cụt Đuôi

Beta: Nana

***

Chương 47

Ảo tưởng

Continue reading

%d bloggers like this: