Daily Archives: 25/08/2014

Kim Bài Đả Thủ – 68 (2)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 68 (2)

Continue reading

%d bloggers like this: