Daily Archives: 06/09/2014

[Tâm sự giữa trưa]

Hôm qua tui mới lăn xả vào nơi chị Phao Phao Tuyết Nhi đang đóng đô, thật ra tui lăn xả nhiều lần rùi mà chưa thấy gì =)) chắc trời thương nên hôm qua cho tui lăn vào phát hiện chị Phao mới viết PN mới cho Hoa Miêu. Thực chất Hoa Miêu cũng có 1 cái PN rồi, nói về quá khứ và tại sao Hoa Miêu từ một học sinh giỏi ngoan hiền lại trở thành như vậy =))
Continue reading

%d bloggers like this: