Daily Archives: 11/09/2014

Các ông chú 2

Đào mộ a =)))))

Dành tặng đoản này cho bạn Tiêu Tiêu Vũ Hề :”>

NHNG CÂU CHUYN NGN M ÁP V TÌNH YÊU CA CÁC ÔNG CHÚ

(Đại thúc hữu ái đoản thiên tập hợp)

Tác giả: Dụ Tiêu Thất

Edit: Mika

– o –

2- Chú, đi nấu cơm cho tôi ăn đi!

  Continue reading

%d bloggers like this: