Daily Archives: 08/10/2014

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 34

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

34, Suỵt… Nhỏ giọng một chút

  Continue reading

%d bloggers like this: