Monthly Archives: December 2014

TĐCVQTP – PN6 (Toàn văn hoàn)

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 6

Võ Tu Văn và Dương Quá

(Câu chuyện sau này)

Continue reading

TĐCVQTP – PN5

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 5

Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (2)

Continue reading

TĐCVQTP – PN4

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 4

Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (1) 

Continue reading

Bảng vàng cuối năm =D

Hôm nay check mail mới thấy WP gửi cái report tổng kết năm 2014. Mấy số liệu kia xin mạn phép được giữ làm của riêng, nhưng cũng xin gửi lời tri ân tới những gương mặt đã ủng hộ ADC trong suốt thời gian qua (Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C) Continue reading

TĐCVQTP – PN3

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 3

Hoắc Đô

Continue reading

TĐCVQTP – PN2

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 2

Võ Đôn Nho

Continue reading

TĐCVQTP – PN1

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 1

Tạm biệt, Võ Tu Văn!

Continue reading

Tâm thư =))

Nên đọc

……………………………………….

……………………………………….

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 36

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

oOo

36, Nguyên nhân Arrouk rời đi

  Continue reading

TĐCVQTP 81 (Chính văn hoàn)

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 81

Kết cục

Continue reading

%d bloggers like this: