Daily Archives: 30/12/2014

TĐCVQTP – PN4

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 4

Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (1) 

Continue reading

Bảng vàng cuối năm =D

Hôm nay check mail mới thấy WP gửi cái report tổng kết năm 2014. Mấy số liệu kia xin mạn phép được giữ làm của riêng, nhưng cũng xin gửi lời tri ân tới những gương mặt đã ủng hộ ADC trong suốt thời gian qua (Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C) Continue reading

TĐCVQTP – PN3

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 3

Hoắc Đô

Continue reading

TĐCVQTP – PN2

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 2

Võ Đôn Nho

Continue reading

%d bloggers like this: