Monthly Archives: December 2014

TĐCVQTP 80

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 80

Continue reading

Thông báo

Chậc…….. ( ¯―¯||)

Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 116 (2)

Tui update phần còn lại vô chung chương 116 (1) nha các nàng, tại tui thấy nên đọc liền mạch mới ổn =))

Click here~

%d bloggers like this: