Daily Archives: 02/01/2015

[Đoản] Tổng tài a a a a a (5)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

5, Tổng tài đại nhân rất đơn thuần

  Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 37

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Bạch Hàn

Beta: Mika

oOo

37, Tình Hồ

Continue reading

%d bloggers like this: