Daily Archives: 13/01/2015

Võng du chi Bát quái ma giới 100

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

Lucitiya

Thể loại: võng du, tương lai, hài, 1×1, HE

Edit:

Beta: Mika

Chương 100: Túi Quà Ác Mộng thứ nhất – Quái Biến Hình

  Continue reading

[Đoản] Tổng tài a a a a a (7)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

7, Tổng tài đại nhân rất có trách nhiệm

Continue reading

%d bloggers like this: