Daily Archives: 21/01/2015

[Đoản] Tổng tài a a a a a (11) – Hoàn

Đoản Tổng tài cuối cùng cũng hoàn rồi *tung bông*

5 com đầu tiên sẽ được tặng word ngay và luôn <3 5 bạn tiếp theo sẽ được tặng PDF, cũng ngay và luôn :3 (Bên WP và FB mình sẽ tính riêng, các bạn com 1 bên thôi để cho những bạn khác nữa nhé :) và nhớ để lại tên + mail nhen :) )

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

11, Tổng tài đại nhân rất kinh ngạc

  Continue reading

[Đoản] Tổng tài a a a a a (10)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

10, Tổng tài đại nhân xù lông

  Continue reading

[Đoản] Tổng tài a a a a a (9)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

9, Tổng tài đại nhân rất hối hận

  Continue reading

[Đoản] Tổng tài a a a a a (8)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

8, Tổng tài đại nhân rất vui vẻ

  Continue reading

%d bloggers like this: