Daily Archives: 27/01/2015

Tại sao kì vậy???

Trời ơi, thiệt khó ở quá sức phải viết cái post này xả tức phát, ai trái tim mong manh dễ vỡ dễ bị tổn thương thì đừng đọc mắc công lại ném gạch.  Continue reading

%d bloggers like this: