Daily Archives: 29/01/2015

Xxxxxxxx

Thông báo là tui (Na) đã đóng post nhận word TĐ thay Mika. Đây là lần cuối cùng share như thế này vì dầu gì bộ này cũng bị đem đi tùm lum rồi. Từ nay về sau còn share file down nữa không? Continue reading

%d bloggers like this: