Daily Archives: 11/02/2015

Fan-art Kim Bài Đả Thủ

Hí hí tình hình là mới mò được cái weibo của chị Phao Phao Tuyết Nhi, tìm thấy một vài fan-art cho Kim Bài Đả Thủ rất là dễ thương, tính đăng trên FB thôi nhưng khó trình bày lắm nên quyết định chiếm đất làm 1 cái post luôn… 

Continue reading

%d bloggers like this: