Daily Archives: 20/03/2015

Kim Bài Đả Thủ – Hoa Miêu hậu truyện (trích)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit + Beta: Nana

***

Trích – Hoa Miêu hậu truyện

Lưu ý: Đây chỉ là một trích đoạn từ Hoa Miêu hậu truyện có đề cập đến Vũ-Lỗi chứ không phải toàn bộ hậu truyện nha. Hậu truyện tác giả vẫn chưa viết xong…  Continue reading

%d bloggers like this: