Daily Archives: 21/04/2015

Tổng kết form và giải đáp thắc mắc

Đầu tiên, xin cảm ơn tất cả những đóng góp chân thành của mọi người. Tự nhiên cảm thấy vụ điền form này khá là hay, nghe được đủ loại ý kiến muôn màu muôn vẻ. Sau 2 ngày thì nhận được khoảng 210 lời góp ý. Giờ thì tui xin trích ra vài góp ý được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất (tức là nhiều bạn cùng thắc mắc như nhau ấy) và một vài thắc mắc dù không lặp đi lặp lại nhiều nhưng tui thấy nên trả lời luôn cho rõ ràng.

Continue reading

%d bloggers like this: