Daily Archives: 29/04/2015

Siêu đoản văn #3

Quăng mấy cái siêu đoản văn lên trước, mò mấy trăm cái trên weibo mới ra chừng chục cái đọc được (_ _!) Quà 30/4 hen, còn cái chương ra mắt của bạn editor mới cũng sẽ quăng lên sớm thôi =D

Nana/weibo

______________________

23❤ 

Một chàng trai gây gổ với bạn gái, đúng lúc bên ngoài có một anh giao hàng đẹp trai đến gõ cửa. Chàng trai nhào tới hôn lên mặt anh giao hàng một cái, ra oai với bạn gái: “Cô tưởng chỉ có mình cô biết bắt cá hai tay thôi hả? Ông đây còn có bạn trai luôn này!” Bạn gái tức giận tông cửa bỏ đi, anh giao hàng mặt không biểu cảm hôn lên môi chàng trai một cái: “Giờ coi như huề, mì sợi 18 đồng rưỡi.”
Continue reading

%d bloggers like this: