Daily Archives: 24/05/2015

[ML] Quản lý Tieba – Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Bìa tự chế, design bởi Ylang Ylang =)

Bìa tự chế, design bởi Ylang Ylang =)

Quản lý Tieba

Tác giả: Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ*, hài hước, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (57 chương + 1 PN)

Biên tập: Nana

Bản edit phi thương mại, không đảm bảo 100% chính xác, đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up/re-post lên nơi khác.

Continue reading

%d bloggers like this: