Daily Archives: 25/05/2015

Quản lý Tieba – 1 + 2

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 1

Có lẽ đúng như những gì Lục Thiên Húc nói, tôi là một tên đồng tính chết tiệt. Tôi đã suy đoán qua rất nhiều nguyên nhân có khả năng khiến tính hướng của mình thay đổi, cuối cùng quy kết nó cho một nguyên nhân —— Bị ghép CP dài hạn, mà đối tượng tôi bị ghép CP chính là Lục Thiên Húc, là một tên trai thẳng Shotacon chết tiệt. Continue reading

%d bloggers like this: